Lỗi game khác

Cập nhật: 1187 ngày trước

Trường hợp lỗi bạn đang gặp phải có thể phát sinh tương tự các lỗi sau:

1. Lỗi DirectX 11
Hướng dẫn khắc phục tại đây.

2. Lỗi Xigncode
Hướng dẫn khắc phục tại đây.

3. Lỗi NSIS Error
Hướng dẫn khắc phục tại đây.

4. Lỗi GFxVideoSoundOutput: fifa4zf.exe
Hướng dẫn khắc phục tại đây.

5. Lỗi System Error
Hướng dẫn khắc phục tại đây.

6. Lỗi Visual C++
Hướng dẫn khắc phục tại đây.

7. Lỗi has stopped working
Hướng dẫn khắc phục tại đây.

8. Lỗi thông báo tiếng Hàn
Hướng dẫn khắc phục tại đây.

9. Lỗi khác
Nếu bạn không rơi vào những lỗi phát sinh trên hoặc gặp bất kì lỗi trong game và trong trận đấu, bạn hãy liên hệ với chúng tôi tại phiếu yêu cầu này tại đây để chúng tôi có thể tìm hiểu thêm về lỗi này và sớm có biện pháp khắc phục.