Lỗi NSIS Error

Cập nhật: 359 ngày trước

Trường hợp lỗi bạn đang gặp phải do quá trình dowload game bản cài đặt gặp lỗi hoặc vẫn đề phát sinh liên quan đến ứng dụng Garena PC.

Bạn cần tiến hành xóa game và Garena PC và cài đặt lại.