Lỗi GFxVideoSoundOutput: fifa4zf.exe

Cập nhật: 1372 ngày trước

Trường hợp lỗi bạn đang gặp phải do hệ điều hành Window đang gặp lỗi, bạn cần thực hiện theo hướng dẫn sau để khắc phục:

1. Cài đặt lại Window 10 bản 64Bit, không áp dụng Ghost Win.
2. Cài đặt lại Garena PC mới tại đây
3. Cài đặt lại game bằng ứng dụng Garena PC, thông tin hướng dẫn tại đây