Lỗi System Error

Cập nhật: 1373 ngày trước

Trường hợp lỗi bạn đang gặp phải do hệ điều hành đang gặp lỗi file .dll, bạn cần thực hiện theo hướng dẫn sau để khắc phục:

1. Dowload file 64bit tương ứng tại đây
2. Giải nén hoặc kéo thả file .dll vào đường dẫn thư mục C:\Windows\System32.
3. Khởi động lại máy và game.

Nếu vẫn không thành công, bạn tiến hành cài lại hệ điều hành Win 10 bản 64Bit để khắc phục.