Tài khoản bị khóa

Cập nhật: 15 ngày trước

Các hành vi bị xử phạt và thời hạn khóa:

Hành vi bị xử phạt Thời hạn khóa
Bị tố cáo hành vi tiêu cực thường xuyên trong game (Treo máy, phá trận, lăng mạ, cướp vị trí, ...) 1 ngày - 7 ngày - 30 ngày
Sử dụng phần mềm thứ 3 can thiệp vào game (hack map, mod skin, mod giao diện, hack lag, GameGuardian,Bug tầm nhìn siêu xa, sử dụng máy ảo ...) 1 năm
Dàn xếp đấu hạng (cày thuê/ buff sao) 1 năm đến vĩnh viễn (Khóa đến năm 2049)
Tài khoản gian lận/ nạp lậu quân huy Vĩnh viễn (Khóa đến năm 2089)
** Khác (không vi phạm): Nhận được yêu cầu tạm khóa từ người chơi, hoặc tạm khóa để xử lý quy trình hỗ trợ tài khoản. Tùy theo yêu cầu

 

Để đảm bảo công bằng với những người chơi bị phạt khác, chúng tôi sẽ không giảm án hoặc hỗ trợ mở khóa trước thời hạn dưới bất kỳ hình thức nào. 

Nếu bạn muốn kiểm tra thông tin hoặc khiếu nại về việc xử phạt, bạn vui lòng gửi phiếu yêu cầu TẠI ĐÂY.