Tài Khoản bị khóa

Cập nhật: 212 ngày trước

Thông thường, những tài khoản bị khóa do những nguyên nhân sau:
- Sử dụng phần mềm thứ 3 can thiệp vào game (hack map, mod skin, mod giao diện, hack lag, ...)
- Tài khoản được cày thuê
- Tài khoản có hành vi buff sao trong đấu hạng
- Tài khoản gian lận/ nạp lậu quân huy
- Nhận được yêu cầu tạm khóa từ người chơi, hoặc tạm khóa để xử lý quy trình hỗ trợ tài khoản.

Thời hạn khóa:

- Nếu tài khoản của bạn sử dụng phần mềm thứ 3, file APK có can thiệp chỉnh sửa sẽ bị khóa 1 NĂM. Để được kiểm tra thêm thông tin, bạn vui lòng vui lòng gửi phiếu hỗ trợ TẠI ĐÂY.

- Tài khoản có hành vi buff sao sẽ bị khóa vĩnh viễn (đến năm 2048). Để được kiểm tra thêm thông tin, bạn vui lòng vui lòng gửi phiếu hỗ trợ TẠI ĐÂY.

- Tài khoản có hành vi cày thuê sẽ bị khóa 3-6 tháng. Để được kiểm tra thêm thông tin, bạn vui lòng vui lòng gửi phiếu hỗ trợ TẠI ĐÂY.

- Tài khoản nạp lậu quân huy sẽ bị khóa 30 năm (đến năm 2050). Để được kiểm tra thêm thông tin, bạn vui lòng vui lòng gửi phiếu hỗ trợ TẠI ĐÂY.