Hủy hỗ trợ thay đổi thông tin và mở khóa tài khoản

Cập nhật: 355 ngày trước

Trong quá trình hỗ trợ thay đổi thông tin Mật khẩu và Số điện thoại qua phiếu yêu cầu, tài khoản Garena của bạn sẽ được tạm khóa để bảo vệ và bạn sẽ không thể đăng nhập tài khoản trong suốt quá trình này. Tuy nhiên, nếu như bạn đã tự khôi phục lại được thông tin của Tài khoản hoặc muốn ngưng quy trình hỗ trợ và mở khóa lại tài khoản, bạn cần sử dụng 1 tài khoản Garena mới và gửi phiếu yêu cầu tại đây: Hủy yêu cầu hỗ trợ

Lưu ý:

  • Bạn cần cung cấp lại chính xác các thông tin mà mình đã gửi ở phiếu yêu cầu hỗ trợ thay đổi thông tin trước đó để được hỗ trợ.
  • Nếu tài khoản Garena của bạn bị khóa vì lý do khác, vui lòng tham khảo hướng dẫn tại đây: Tài khoản Garena bị khóa