Hướng dẫn khôi phục Mật khẩu bằng thông tin bảo mật

Cập nhật: 429 ngày trước

Bạn cần khôi phục Mật khẩu cho tài khoản Garena và bạn vẫn còn sử dụng được Email/Số điện thoại xác thực trong tài khoản thì có thể thực hiện theo hướng dẫn sau:

 

1. Khôi phục mật khẩu bằng Email xác thực trong tài khoản

Bạn sử dụng được Email xác thực đăng ký trong tài khoản Garena và cần khôi phục Mật khẩu, vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau:

 1. Truy cập Trang khôi phục Mật khẩu
 2. Nhập tên Tài khoản Garena mà bạn muốn khôi phục Mật khẩu và nhập mã Capcha.
 3. Nhập Email xác thực trong tài khoản Garena để nhận mã xác thực qua Email.
  • Trong trường hợp tài khoản bạn xác thực cả Email và Số điện thoại thì hệ thống sẽ mặc định yêu cầu nhập Số điện thoại. Khi này, bạn cần chọn Email (có biểu tượng bức thư) để chuyển sang phần nhập Email xác thực.
 4. Điền Mã xác thực được hệ thống gửi về Email xác thực và chọn Xác nhận.
 5. Nhập Mật khẩu mới.

Lưu ý:

 • Trong quá trình khôi phục Mật khẩu, nếu bạn nhận được thông báo Mật khẩu không thể thay đổi bây giờ thì tài khoản của bạn chỉ mới đăng ký Email chứ chưa xác thực. Vì vậy vui lòng tham khảo hướng dẫn Hỗ trợ khôi phục Mật khẩu của chúng tôi để được hỗ trợ.
 • Hãy sử dụng kết hợp giữa chữ và số để tăng tính bảo mật cho Mật khẩu.
 • Sau khi khôi phục Mật khẩu thành công, nếu Số điện thoại xác thực trong tài khoản không phải của bạn hoặc bạn không còn sử dụng nữa thì bạn có thể gửi yêu cầu xóa Số điện thoại tại đây: Hỗ trợ nhanh thay đổi Email/SĐT xác thực

 

2. Khôi phục mật khẩu bằng Số điện thoại xác thực trong tài khoản

Bạn sử dụng được Số điện thoại xác thực đăng ký trong tài khoản Garena và cần khôi phục Mật khẩu, vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau:

 1. Truy cập Trang khôi phục Mật khẩu
 2. Bạn có thể nhập 1 trong 2 thông tin để khôi phục mật khẩu gồm Tên đăng nhập hoặc Số điện thoại đang đăng ký trong tài khoản. Sau đó, chọn đồng ý gửi Mã xác thực.
 3. Điền Mã xác thực được hệ thống gửi về Số điện thoạil xác thực để tiếp tục.
 4. Nhập Mật khẩu mới.

Lưu ý:

 • Nếu hệ thống thông báo Vui lòng nhập một tài khoản hợp lệ hoặc Tên đăng nhập không trùng khớp, điều này chứng tỏ Tên đăng nhập hoặc Số điện thoại của bạn không có kết nối với nhau hoặc Số điện thoại chưa được đăng ký với bất kỳ tài khoản nào.
 • Trong quá trình khôi phục Mật khẩu, nếu bạn nhận được thông báo Mật khẩu không thể thay đổi bây giờ thì tài khoản của bạn chỉ mới đăng ký Email chứ chưa xác thực. Vì vậy vui lòng tham khảo hướng dẫn Hỗ trợ khôi phục Mật khẩu của chúng tôi để được hỗ trợ.
 • Hãy sử dụng kết hợp giữa chữ và số để tăng tính bảo mật cho Mật khẩu
 • Sau khi khôi phục Mật khẩu thành công, nếu Email xác thực trong tài khoản không phải của bạn hoặc bạn không còn sử dụng nữa thì bạn có thể gửi yêu cầu xóa Email tại đây: Hỗ trợ nhanh thay đổi Email/SĐT xác thực