Hỗ trợ thay đổi nhanh Email/SĐT xác thực

Cập nhật: 429 ngày trước

Ngoại trừ thông tin bảo mật CMND là không thể thay đổi vì lý do an toàn cho Tài khoản thì Email xác thực và Số điện thoại xác thực hoàn toàn có thể được hỗ trợ thay đổi trong vòng 48 giờ nếu bạn sử dụng được một trong 2 thông tin xác thực này và CMND/CCCD đăng ký trong tài khoản là của bạn.

 

1. Thay đổi Email xác thực trong tài khoản

Đầu tiên, bạn cần đảm bảo rằng bạn đang sử dụng được Số điện thoại xác thực và CMND/CCCD đang đăng ký trong tài khoản. Sau đó, hãy truy cập vào trang https:/hotro.garena.vn/reset, đăng nhập và thực hiện như sau:

 1. Chọn Thay đổi Email xác thực.
 2. Nhập Số điện thoại xác thực trong tài khoản để nhận mã xác thực.
 3. Tải lên ảnh chụp CMND/CCCD theo hướng dẫn.
 4. Nhập thông tin Họ tên và số CMND/CCCD đang đăng ký trong Tài khoản

Lưu ý:

 • Hình ảnh đính kèm cần đúng theo định dạng yêu cầu, tránh hình ảnh bị ngược, bị mờ và không được phép chỉnh sửa, giả mạo hoặc sử dụng ảnh của người khác. Mọi vi phạm đều sẽ bị từ chối hỗ trợ.
 • Yêu cầu của bạn sẽ được hỗ trợ trong vòng tối đa 48 giờ.

 

2. Thay đổi Số điện thoạil xác thực trong tài khoản

Đầu tiên, bạn cần đảm bảo rằng bạn đang sử dụng được Email xác thực và CMND/CCCD đang đăng ký trong tài khoản. Sau đó, hãy truy cập vào trang https:/hotro.garena.vn/reset, đăng nhập và thực hiện như sau:

 1. Chọn Thay đổi Số điện thoại xác thực.
 2. Nhập Số điện thoại xác thực trong tài khoản để nhận mã xác thực.
 3. Tải lên ảnh chụp CMND/CCCD theo hướng dẫn.
 4. Nhập thông tin Họ tên và số CMND/CCCD đang đăng ký trong Tài khoản

Lưu ý:

 • Hình ảnh đính kèm cần đúng theo định dạng yêu cầu, tránh hình ảnh bị ngược, bị mờ và không được phép chỉnh sửa, giả mạo hoặc sử dụng ảnh của người khác. Mọi vi phạm đều sẽ bị từ chối hỗ trợ.
 • Yêu cầu của bạn sẽ được hỗ trợ trong vòng tối đa 48 giờ.