Hỗ trợ thay đổi Số điện thoại

Cập nhật: 72 ngày trước

Để thay đổi Số điện thoại trong tài khoản Garena, bạn cần đăng nhập được tài khoản cần hỗ trợ (còn Mật khẩu) và xác định đúng trường hợp:

1. Bạn đang sử dụng Số điện thoại trong tài khoản và muốn thay đổi sang Số điện thoại khác.

  • Với trường hợp này, bạn hoàn toàn có thể tự thay đổi Số điện thoại trong tài khoản Garena bằng cách thực hiện trên trang Trung tâm Tài khoản Garena. Tuy nhiên, bạn sẽ cần chờ 30 ngày kể từ ngày Số điện thoại được đăng ký vào tài khoản để thực hiện.
  • Garena sẽ không hỗ trợ thay đổi qua phiếu yêu cầu đối với các trường hợp này.

2. Bạn muốn thay đổi Số điện thoại vì đã đăng nhập vào trang Web lừa đảo, kẻ gian đã lấy mã OTP của bạn để đổi sang Số điện thoại khác.

  • Để hỗ trợ tốt nhất trong trường hợp này, bạn cần gửi phiếu yêu cầu Hỗ trợ khôi phục Mật khẩu vì khả năng rất cao là sau khi kẻ gian thay đổi được Số điện thoại của bạn, mật khẩu trong tài khoản cũng sẽ bị thay đổi nên phiếu yêu cầu hỗ trợ khôi phục Mật khẩu sẽ phù hợp hơn cho trường hợp của bạn.

3. Bạn muốn thay đổi Số điện thoại trong tài khoản vì bị mất SIM, mất điện thoại, …. và vẫn còn sử dụng được Email xác thực trong tài khoản.

  • Trường hợp này bạn có thể sử dụng Email xác thực và CMND để gửi yêu cầu thay đổi Số điện thoại. Hãy tham khảo hướng dẫn của chúng tôi tại đây để gửi yêu cầu: Hỗ trợ thay đổi nhanh Email/SĐT xác thực

4. Bạn muốn thay đổi Số điện thoại trong tài khoản vì bị mất SIM, mất điện thoại,... và bạn không sử dụng được bất kỳ thông tin bảo mật nào trong tài khoản.

Trong trường hợp này bạn cần gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ thay đổi Số điện thoại đến Garena và cung cấp các thông tin cần thiết theo yêu cầu tại đây: Hỗ trợ thay đổi Số điện thoại.

Những thông tin bạn cung cấp sẽ giúp chúng tôi có đủ cơ sở để xác minh quyền sở hữu Tài khoản của bạn, từ đó có hướng hỗ trợ phù hợp cho bạn.

 

Tuy nhiên, có vài điểm quan trọng bạn cần nắm rõ:

  1. Bạn cần đăng nhập được (còn mật khẩu) tài khoản cần hỗ trợ.
  2. Sau khi gửi phiếu thành công, phiếu yêu cầu của bạn sẽ nằm trong phần Theo dõi phiếu Hỗ trợ và có 1 mã phiếu. Hãy cung cấp mã phiếu này tại phiếu yêu cầu Hủy hỗ trợ trong trường hợp bạn bạn không còn cần sự hỗ trợ của Garena.
  3. Trong quá trình xử lý phiếu yêu cầu, nếu thông tin bạn cung cấp chưa chính xác chúng tôi sẽ phản hồi kết quả qua phiếu yêu cầu bạn đã gửi và phiếu sẽ nằm trong mục Chờ bạn phản hồi. Bạn sẽ cần vào lại phiếu yêu cầu và gửi bổ sung các thông tin cần thiết.
  4. Nếu tất cả các thông tin bạn cung cấp là chính xác, tài khoản cần hỗ trợ sẽ được tạm khóa (kéo dài từ 3 đến 20 ngày - tùy theo độ phức tạp của từng trường hợp). Đồng thời, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn thực hiện các bước tiếp theo qua Email liên hệ mà bạn đã cung cấp..
  5. Sau khi hoàn tất hỗ trợ, thông tin sẽ được thay đổi và thông báo đến số điện thoại liên hệ của bạn.