Hỗ trợ khôi phục Mật khẩu

Cập nhật: 96 ngày trước

Khi đăng nhập tài khoản Garena vào Garena PC/Mobile, Trò Chơi, trang Nạp thẻ hoặc các trang Sự kiện và nhận được thông báo Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu, có thể bạn đã nhập sai Tên đăng nhập hoặc Mật khẩu, hãy thử lại vài lần và đảm bảo rằng nhập đúng các thông tin. 

Trong trường hợp bạn đã thử lại rất nhiều lần nhưng vẫn gặp cùng một thông báo thì có thể bạn đã quên mất Mật khẩu hoặc tài khoản đã bị xâm nhập và bị thay đổi mất Mật khẩu. Khi đó, bạn cần thực hiện theo hướng dẫn sau:

 

1. Sử dụng Email hoặc Số điện thoại xác thực trong tài khoản để tự thay đổi/khôi phục Mật khẩu. Hãy tham khảo hướng dẫn của chúng tôi tại đây để thực hiện: Hướng dẫn khôi phục Mật khẩu bằng Email/Số điện thoại

 

2. Nếu bạn đã thực hiện theo hướng dẫn của chúng tôi ở trên nhưng vẫn không thể tự khôi phục Mật khẩu bằng Email/Số điện thoại thì Tài khoản của bạn có thể thuộc một trong ba trường hợp sau:

  • Tài khoản của bạn chưa đăng ký thông tin bảo mật.
  • Tài khoản đã đăng ký thông tin bảo mật và xác thực nhưng bạn không còn sử dụng được hoặc bạn không nhớ chính xác các thông tin này.
  • Thông tin bảo mật trong Tài khoản có thể đã bị thay đổi (vì tài khoản đã chia sẻ với bạn bè, đã đăng nhập vào các trang web lừa đảo,...)

Trong trường hợp này bạn cần gửi phiếu yêu cầu khôi phục Mật khẩu đến Garena và cung cấp các thông tin cần thiết theo yêu cầu tại đây: Hỗ trợ thay đổi Mật khẩu.

Những thông tin bạn cung cấp sẽ giúp chúng tôi có đủ cơ sở để xác minh quyền sở hữu Tài khoản của bạn, từ đó có hướng hỗ trợ phù hợp cho bạn.

Bên cạnh đó, nếu bạn có chơi game FC Online và cần hỗ trợ TẠM KHÓA tài khoản game, vui lòng gửi hỗ trợ tại đây.

 

Tuy nhiên, có vài điểm quan trọng bạn cần nắm rõ:

  1. Bạn cần sử dụng 1 tài khoản khác để gửi yêu cầu cho tài khoản cần hỗ trợ và không nên sử dụng tài khoản đã mất Mật khẩu vì Garena sẽ trao đổi với bạn qua phiếu yêu cầu bạn đã gửi.
  2. Sau khi gửi phiếu thành công, phiếu yêu cầu của bạn sẽ nằm trong phần Theo dõi phiếu Hỗ trợ và có 1 mã phiếu. Hãy cung cấp mã phiếu này tại phiếu yêu cầu Hủy hỗ trợ trong trường hợp bạn bạn không còn cần sự hỗ trợ của Garena.
  3. Trong quá trình xử lý phiếu yêu cầu, nếu thông tin bạn cung cấp chưa chính xác chúng tôi sẽ phản hồi kết quả qua phiếu yêu cầu bạn đã gửi và phiếu sẽ nằm trong mục Chờ bạn phản hồi. Bạn sẽ cần vào lại phiếu yêu cầu và gửi bổ sung các thông tin cần thiết.
  4. Nếu tất cả các thông tin bạn cung cấp là chính xác, Tài khoản cần hỗ trợ sẽ được tạm khóa (kéo dài từ 3 đến 20 ngày - tùy theo đội phức tạp của từng trường hợp). Đồng thời, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn thực hiện các bước tiếp theo qua phiếu yêu cầu bạn đã gửi và phiếu sẽ nằm trong mục Đang xử lý. Bạn sẽ cần vào lại phiếu và thực hiện theo hướng dẫn.
  5. Sau khi hỗ trợ hoàn tất, thông tin sẽ được thay đổi và thông báo đến số điện thoại liên hệ của bạn.