Xác thực thông tin CMND

Cập nhật: 284 ngày trước

Họ tên và CMND là trường thông tin bảo mật quan trọng, bạn chỉ có thể điền một lần và không thể thay đổi vì lý do bảo mật thông tin. Tài khoản đã được cập nhật Họ tên và CMND sẽ chứng minh quyền sở hữu của bạn, được ưu tiên hỗ trợ thay đổi thông tin và hạn chế khả năng tài khoản bị đánh cắp hay thay đổi thông tin.

Để xác thực Họ Tên và CMND cho tài khoản, bạn cần thực hiện các bước sau:

  1. Đăng nhập tài khoản vào Trang quản lý Tài khoản.
  2. Chọn Xác nhận tại mục Số chứng minh nhân dân.
  3. Nhập Họ Tên, số CMNDMật khẩu hiện tại để hoàn tất xác thực thông tin.

Lưu ý:

  • Vì Họ Tên và CMND chỉ có thể nhập một lần và không thể thay đổi, do đó hãy sử dụng CMND của mình hoặc người thân (nếu bạn dưới 14 tuổi).
  • Nếu bạn nhập sai 1-2 ký tự, hãy tham khảo hướng dẫn tại đây để được hỗ trợ.