VÒNG QUAY GIÁP THÌN

Cập nhật: 36 ngày trước

THỜI GIAN

Bắt đầu từ 13/01 đến hết ngày 16/02/2024

NỘI DUNG: Để biết thông tin thể lệ và cách thức tham gia sự kiện, bạn vui lòng tham khảo tại đây.


LƯU Ý QUAN TRỌNG:

  • vật phẩm xuất hiện trong Vòng Quay Giáp Thìn & Đổi Xu Giáp Thìn có thể sẽ được bổ sung trước ngày ra mắt và thông báo tại bài viết này.


Nếu bạn gặp lỗi phát sinh hoặc có thắc mắc trong quá trình tham gia sự kiện, bạn vui lòng gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ tại đây. Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và phản hồi kết quả trong thời gian sớm nhất.