VIP/SVIP

Cập nhật: 152 ngày trước

Xin chào các HLV! Mọi người đã biết thông tin về quyền lợi khi sử dụng VIP, SVIP và chơi FC Online tại phòng máy có GCAFE chưa?

Thông tin xem tại ảnh sau nhé.

 

 

Trường hợp bạn bất cứ lỗi phát sinh liên quan, bạn vui lòng gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ kèm các thông tin chi tiết theo yêu cầu tại đây
Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và phản hồi kết quả trong thời gian sớm nhất.