TULEN CHÍ TÔN KIỂM TIÊN TRỞ LẠI

Cập nhật: 15 ngày trước

THỜI GIAN: Từ 16/05 - 31/05/2023

NỘI DUNG: Để biết thông tin thể lệ và cách thức tham gia sự kiện, bạn vui lòng tham khảo tại đây.

 

LƯU Ý QUAN TRỌNG:

  • Lượt đầu tiên được giảm giá còn 9QH nếu quay 1 lượt hoặc 169QH nếu quay 10 lượt.
  • Tại mục Đổi quà, Huy hiệu được dùng để đổi các vật phẩm trong game bao gồm cả Tulen Chí tôn kiếm tiên (349 Huy hiệu).
  • Quân Huy hiển thị trong sự kiện sẽ không tính số lượng QH giới hạn.
  • Các phần thưởng nhận được trong sự kiện sẽ được gửi về túi đồ tạm thời.
  • Riêng các vật phẩm trong shop quy đổi sẽ được gửi trực tiếp về hòm thư. Hòm thư trong game giới hạn tối đa 100 thư, vượt quá giới hạn này có thể sẽ mất vật phẩm. Vui lòng kiểm tra kỹ hòm thư trước khi tham gia sự kiện.

 

Nếu bạn gặp lỗi phát sinh hoặc có thắc mắc trong quá trình tham gia sự kiện, bạn vui lòng gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ tại đây. Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và phản hồi kết quả trong thời gian sớm nhất.