TULEN CHÍ TÔN KIẾM TIÊN TRỞ LẠI

Cập nhật: 17 ngày trước

THỜI GIAN: Đến 29/02/2024

NỘI DUNG: Để biết thông tin thể lệ và cách thức tham gia sự kiện, bạn vui lòng tham khảo tại đây.


LƯU Ý QUAN TRỌNG:

  • Thẻ giảm giá Trang phục 399QH (Áp dụng cho trang phục 599QH trở lên), chỉ áp dụng trong Tháng 02/2024
  • Thẻ giảm giá Trang phục 199QH (Áp dụng cho trang phục 299QH trở lên), chỉ áp dụng trong Tháng 02/2024


Nếu bạn gặp lỗi phát sinh hoặc có thắc mắc trong quá trình tham gia sự kiện, bạn vui lòng gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ tại đây. Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và phản hồi kết quả trong thời gian sớm nhất.