TRAINING PLAYERS

Cập nhật: 9 ngày trước

Tham gia ngay tại: https://tp.fo4.garena.vn/
Thời gian: 02.07 – 01.08.2021

 

Thông tin chi tiết tham khảo tại đây

 

Trường hợp bạn gặp vấn đề phát sinh lỗi trong quá trình tham gia sự kiện, bạn vui lòng gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ kèm các thông tin chi tiết theo yêu cầu tại đây.
Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và phản hồi kết quả trong thời gian sớm nhất.