TÍNH NĂNG NÂNG CẤP TRANG PHỤC

Cập nhật: 24 ngày trước

THỜI GIAN: Từ 25/08 đến hết 25/09/2021

NỘI DUNG: Để biết thông tin thể lệ và cách thức tham gia sự kiện, bạn vui lòng tham khảo tại đây.

LƯU Ý QUAN TRỌNG:

  • Sau khi hoàn thành nâng cấp, trang phục bậc thấp sẽ biến mất. 

  • Trang phục bậc cao sẽ được gửi trực tiếp vào hòm thư, vui lòng mở hòm thư nhận trang phục bậc cao để hoàn tất quá trinh nâng cấp.

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP:

1. Tôi còn thiếu vài trang phục nhưng không thể nâng cấp ở sự kiện này

Trong tính năng mới này, chỉ có 1 số lượng giới hạn các trang phục là có thể được nâng cấp. Các trang phục nâng cấp sẽ được đưa ra dựa vào các trang phục bạn đã sở hữu và có tính ngẫu nhiên.

Trang phục bậc cao sẽ là các trang phục được mở bán trong shop, không bao gồm các trang phục hữu hạn / đặc biệt / mới xuất hiện gần đây. 

2. Tôi đổi xong bị mất trang phục cũ, tôi có thể đổi lại không?

Sau khi hoàn thành nâng cấp, trang phục bậc thấp sẽ biến mất. Trang phục bậc cao sẽ được gửi trực tiếp vào hòm thư, nếu bạn chọn nhầm hoặc đổi ý thì chúng tôi không thể hỗ trợ chuyển đổi lại như cũ được.

 

Nếu bạn gặp lỗi phát sinh hoặc có thắc mắc trong quá trình tham gia sự kiện, bạn vui lòng gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ tại đây. Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và phản hồi kết quả trong thời gian sớm nhất.