Tố cáo

Cập nhật: 167 ngày trước

Nếu bạn thấy bất kỳ nội dung vi phạm pháp luật, có hại, uy hiếp, quấy rối, gây khó chịu, tra tấn, khiêu dâm, phỉ báng, tục tĩu, phân biệt chủng tộc, làm tổn hại danh dự hoặc vi phạm quyền riêng tư của người khác hãy báo cáo chúng.

Bạn có thể báo cáo trực tiếp trong ứng dụng bằng nút (...) báo cáo và cung cấp ngày giờ, ID của kênh, UID của chủ sở hữu video và loại nội dung vi phạm.