Tố cáo lừa đảo - mạo danh

Cập nhật: 244 ngày trước

Đây là mục tiếp nhận những thông tin cá nhân, tổ chức có hành vi lừa đảo - mạo danh Garena nói chung và FC Online nói riêng nhằm mục đích chiếm đoạt lừa đảo, phá hoại tài khoản của người chơi.

Chúng tôi hy vọng sẽ ghi nhận được nhiều thông tin tố cáo từ bạn để có hành động xử lý và ngăn chặn mục đích lừa đảo trong thời gian sớm nhất

 

Lưu ý:

Nội dung Tố cáo này sẽ KHÔNG nhận được phản hồi, nếu cần hỗ trợ trực tiếp vấn đề gặp phải vui lòng chọn Bài Hướng Dẫn liên quan và gửi đúng phiếu yêu cầu.

Mọi tố cáo của bạn đều được ghi nhận lại và xem xét, vui lòng để lại thông tin cho chúng tôi tại đây.