Tố cáo AFK/ Phá trận/ Ngôn từ không phù hợp...

Cập nhật: 1902 ngày trước

Để tố cáo những trường hợp bạn cần tố cáo người chơi có các hành vi tiêu cực trong trận đấu như AFK/ Phá trận/ Ngôn từ không phù hợp... bạn vui lòng sử dụng chức năng Tố cáo nhanh sau trận đấu. Khi các người chơi khác nhận đủ tố cáo sẽ bị xử phạt.
Bạn vui lòng xem thêm thông tin chi tiết tại đây