Tính năng khác

Cập nhật: 1895 ngày trước

Những tính năng Garena Mobile bao gồm:

Nếu những thông tin trên chưa giải đáp được thắc mắc của bạn về chương trình Garena Mobile, bạn vui lòng gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ tại đây. Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và phản hồi kết quả trong thời gian sớm nhất.