Tiếp nhận thông tin lừa đảo

Cập nhật: 1899 ngày trước

Khi bạn phát hiện thấy đối tượng, trang web, fanpage có những dấu hiệu, hành vi lừa đảo, gia dạng Garena hoặc đã bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài khoản. Hãy cung cấp thông tin cho chúng tôi tại đây để nhận được sự hỗ trợ khuyến cáo và ngăn chặn, giúp bạn hạn chế rủi ro