Thông tin chung game Fifa Online 4

Cập nhật: 947 ngày trước

Thông tin hướng dẫn cơ bản về FIFA Online 4 bao gồm 2 phần:

 

1. Các tính năng cơ bản

- Video hướng dẫn tại đây

2. Các chế độ chơi

- Video hướng dẫn tại đây

 

Trường hợp bạn gặp bất kì lỗi phát sinh nào liên quan đến tính năng game, bạn hãy liên hệ với chúng tôi tại phiếu yêu cầu này tại đây để chúng tôi có thể tìm hiểu thêm và sớm có biện pháp khắc phục.