Thẻ tuần, thẻ tháng & Thẻ lên cấp

Cập nhật: 44 ngày trước

1. Thẻ tuần tiết kiệm, Thẻ tuần, Thẻ tháng

  • Thẻ Tuần Tiết Kiệm: nhận được ngay 20 kim cương và nhận 10 kim cương mỗi ngày trong vòng 7 ngày. Tổng cộng nhận 90 kim cương.
  • Thẻ Tuần: nhận được ngay 100 kim cương và nhận 50 kim cương mỗi ngày trong vòng 7 ngày. Tổng cộng nhận 450 kim cương.
  • Thẻ Tháng: nhận được ngay 500 kim cương và nhận 70 kim cương mỗi ngày trong vòng 30 ngày. Tổng cộng nhận 2600 kim cương.

- Bạn cần vào game mỗi ngày để bấm nhận kim cương tại mục Thẻ Ưu Đãi, hệ thống sẽ không tự gửi.
- Thẻ tuần/tháng sẽ làm mới lúc 3:00 mỗi ngày. Nếu quên nhận kim cương, bạn có thể sử dụng Vàng để nhận bù phần thưởng đó trong vòng 7 ngày.


 

2. Thẻ lên cấp
- Khi mua Thẻ Lên Cấp bạn sẽ nhận được tới 800 kim cương, số lượng kim cương sẽ nhận dần khi bạn đạt đủ các mốc cấp độ trong game.
- Mỗi tài khoản chỉ có thể mua Thẻ Lên Cấp 1 lần duy nhất. Truy cập mục Thẻ ở góc trên màn hình, sau đó vào phần Thẻ Lên Cấp để nhận kim cương.


 

Trong trường hợp bạn mua thẻ tuần, thẻ tháng hoặc thẻ lên cấp trong game nhưng không nhận được kim cương, vui lòng liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ tại đây.