Thẻ tháng & thẻ tuần

Cập nhật: 68 ngày trước

- Khi kích hoạt Thẻ Tuần bạn sẽ nhận được 60 kim cương mỗi ngày, trong vòng 7 ngày.
- Khi kích hoạt Thẻ Tháng bạn sẽ nhận được ngay 100 kim cương và sẽ nhận được 60 kim cương mỗi ngày, trong vòng 30 ngày.
- Bạn có thể mua cùng lúc thẻ tháng và thẻ tuần để nhận được 120 kim cương mỗi ngày.
- Bạn cần vào game mỗi ngày để click nhận kim cương tại mục Thẻ tuần/Thẻ tháng, hệ thống sẽ không tự gửi.


(BẤM VÀO HÒM KIM CƯƠNG ĐỂ NHẬN KIM CƯƠNG MỖI NGÀY)

- Bạn có thể mua Thẻ Tháng / Thẻ Tuần bằng cách:

- Sau khi thanh toán thành công, bạn hãy tắt game mở lại để cập nhật kích hoạt Thẻ tuần/ Thẻ tháng.


Trong trường hợp bạn mua thẻ tuần / thẻ tháng trong game nhưng không nhận được kim cương, vui lòng liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ tại đây.