Thay đổi thông tin Membership

Cập nhật: 1 ngày trước

Chúng tôi sẽ chỉ hỗ trợ thay đổi 2 thông tin sau:

  • Số điện thoại

  • Địa chỉ

Ngoài ra chúng tôi KHÔNG HỖ TRỢ thay đổi những thông tin khác như: Tên chủ tài khoản, ngày tháng năm sinh,...

Để được thay đổi thông tin trên trang Membership, bạn cần cung cấp cho chúng tôi những thông tin sau đây:

  • Thông tin đã đăng ký trước đó trên trang Membership

  • Hình ảnh chứng minh sở hữu tài khoản game đang chơi (Áp dụng đối với nhân vật được tạo bởi tài khoản Facebook)

  • Mã xác thực (Mã này sẽ được gửi đến số điện thoại/ email đã đăng ký sau khi gửi phiếu yêu cầu- Chỉ áp dụng đối với tài khoản Garena)

Nếu bạn có đầy đủ những thông tin trên và muốn thay đổi thông tin trên trang Membership, bạn vui lòng chọn game bạn đang chơi theo danh sách dưới đây, đồng thời cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu. Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và phản hồi kết quả trong thời gian sớm nhất.