Tài khoản bị khóa

Cập nhật: 515 ngày trước

Tài khoản game Free Fire của người chơi sẽ bị khóa khi người chơi vi phạm một trong các trường hơp dưới đây:

1. Sử dụng phần mềm thứ 3 can thiệp hoặc sử dụng ứng dụng game đã chỉnh sửa nhằm mục đích gian lận (hack): Trường hợp này sẽ không được mở lại dưới bất kỳ hình thức nào nhằm đảm bảo công bằng cho người chơi còn lại.

2. Gian lận nạp kim cương lậu: Tài khoản sẽ bị cấm chơi cho tới khi người chơi nạp bù lại đủ số kim cương đã nạp lậu. Hệ thống sẽ thông báo số kim cương cần nạp bù trực tiếp trong game. Người chơi cần nạp bù lại cho đến khi số kim cương trong tài khoản >= 0, thì tài khoản sẽ được tự động mở lại.

3. Ăn cắp thẻ thanh toán của người khác được xác nhận bởi Ngân hàng phát hành thẻ. Nếu bạn cho rằng có sự nhầm lẫn, vui lòng liên hệ ngân hàng phát hành thẻ để khiếu nại. Tài khoản chỉ có thể mở lại khi có sự xác nhận quyền sở hữu thẻ thanh toán từ Ngân hàng phát hành.

Nếu bạn không rơi vào các trường hợp trên, vui lòng liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ tại đây.