Tài khoản bị đánh cắp (bị hack)

Cập nhật: 16 ngày trước

Khi bạn phát hiện tài khoản của mình bị người lạ xâm nhập, hãy thực hiện đầy đủ các bước bảo mật dưới đây để bảo vệ tài khoản:

Bước 1. Đổi mật khẩu tài khoản Facebook / VK / Google / X(Twitter).
- Facebook: người chơi vào mục Cài đặt -> Bảo mật và Đăng nhập -> Đổi mật khẩu.
- VK: người chơi vào mục Cài đặt -> Bảo mật -> Bảo mật và Đăng nhập -> Mật khẩu.
- Google: người chơi vào mục Quản lý tài khoản -> Thông tin cá nhân -> Mật khẩu.
- X(Twitter): người chơi vào mục Thêm -> Cài đặt và Riêng tư -> Tài khoản của bạn -> Thay đổi mật khẩu của bạn.

Bước 2. Đăng xuất tài khoản Facebook / VK / Google / X(Twitter) khỏi các thiết bị.
- Facebook: người chơi vào mục Cài đặt -> Bảo mật và Đăng nhập -> Nơi bạn đã đăng nhập -> Đăng xuất khỏi tất cả.
- VK: người chơi vào mục Cài đặt -> Bảo mật -> Bảo mật và Đăng nhập -> Đóng tất cả các hoạt động.
- Google: người chơi vào mục Quản lý tài khoản -> Bảo mật -> Thiết bị của bạn -> Quản lý thiết bị -> Xóa thiết bị lạ.
- X(Twitter): người chơi vào mục Thêm -> Cài đặt và Riêng tư -> Bảo mật và truy cập tài khoản -> Ứng dụng và phiên -> Phiên và Đăng xuất khỏi tất cả các phiên hoạt động khác.

Bước 3. Đăng xuất tài khoản game Free Fire khỏi các thiết bị.
- Người chơi tự đăng xuất tài khoản game khỏi tất cả các thiết bị ngay tại trực tiếp trong game, bạn truy cập mục Cài Đặt -> chọn Đăng Xuất -> Đăng xuất khỏi tất cả các thiết bị.

*Lưu ý:
- Bạn bắt buộc phải đổi mật khẩu và đăng xuất tài khoản Facebook / VK / Google / X(Twitter) theo như hướng dẫn ở bước 1 và 2 thì việc đăng xuất tài khoản game khỏi các thiết bị mới đạt hiệu quả.
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm và không có nghĩa vụ bồi hoàn thiệt hại trong trường hợp người chơi không bảo mật thông tin tài khoản.