Tách liên kết Facebook

Cập nhật: 105 ngày trước

Để được hỗ trợ tách liên kết giữa tài khoản Garena và Facebook, tài khoản Garena của bạn cần thỏa tất cả các điều kiện dưới đây

  • Nhân vật game bạn đang chơi được tạo từ tài khoản Garena.

  • Tài khoản Garena đã được đăng ký thông tin xác thực Số điện thoại hoặc Email trên 30 ngày và bạn đang sử dụng được những thông tin này. Nếu tài khoản của bạn chưa đăng ký thông tin xác thực, bạn cần bắt buộc thông tin xác thực TẠI ĐÂY, sau 30 ngày kể từ khi đăng ký thông tin xác thực thành công, tài khoản của bạn sẽ được hỗ trợ tách liên kết.

Lưu ý:

  1. Garena không hỗ trợ tách liên kết các trường hợp tài khoản game được tạo từ tài khoản Facebook.
  2. Tách liên kết giữa Garena và Facebook chỉ được hỗ trợ duy nhất 1 lần.
  3. Garena chỉ hỗ trợ tách liên kết với những tài khoản chơi game Liên Quân Mobile và FIFA ONLINE 4

Nếu bạn chắc chắn rằng tài khoản thỏa điều kiện trên, vui lòng gửi phiếu yêu cầu theo danh sách game dưới đây để Garena hỗ trợ tách liên kết Facebook cho bạn.