Tách liên kết Facebook

Cập nhật: 698 ngày trước

Nhằm kiểm tra và nâng cao chất lượng hỗ trợ, Garena tạm đóng tính năng tách liên kết tài khoản Facebook và Garena để bảo trì.

Chúng tôi hiểu nhu cầu tách liên kết nhằm bảo vệ tài khoản của các bạn, do đó Garena sẽ cố gắng mở lại tính năng này trong thời gian sớm nhất.

Lưu ý: Mọi phiếu yêu cầu tách liên kết được gửi trong khoảng thời gian bảo trì sẽ KHÔNG được hỗ trợ. Mong bạn thông cảm đợi đến khi thông báo mở lại tính năng này mới gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ sau nhé.

Xin cảm ơn và trân trọng.