Tách liên kết Facebook

Cập nhật: 9 ngày trước

Nhằm kiểm tra và chất lượng nâng cao hỗ trợ, Garena tạm đóng tính năng tách liên kết tài khoản Facebook và Garena để bảo trì.

Chúng tôi hiểu nhu cầu tách liên kết nhằm bảo vệ tài khoản của các bạn, do đó Garena sẽ cố gắng mở lại tính năng này trong thời gian sớm nhất.

Thời gian dự kiến mở lại: Cuối tháng 8/2021.

Trong khoảng thời gian này, nếu các bạn có thắc mắc hoặc báo lỗi về tách liên kết, vui lòng gửi phiếu TẠI ĐÂY