Tách liên kết Facebook

Cập nhật: 103 ngày trước

Để được hỗ trợ tách liên kết giữa tài khoản Garena và Facebook, tài khoản Garena của bạn cần thỏa điều kiện dưới đây:

 

  • Tài khoản Garena đã được đăng ký thông tin xác thực Số điện thoại hoặc Email trên 30 ngày và bạn đang sử dụng được những thông tin này. Nếu tài khoản của bạn chưa đăng ký thông tin xác thực, bạn cần bắt buộc thông tin xác thực TẠI ĐÂY, sau 30 ngày kể từ khi đăng ký thông tin xác thực thành công, tài khoản của bạn sẽ được hỗ trợ tách liên kết.

 

Lưu ý: Tách liên kết giữa Garena và Facebook chỉ được hỗ trợ duy nhất 1 lần.

 

Nếu bạn chắc chắn rằng tài khoản của mình thỏa các điều kiện trên, vui lòng gửi phiếu yêu cầu TẠI ĐÂY.