SỰ KIỆN ZATA S-DREAMER

Cập nhật: 17 ngày trước

THỜI GIAN: 19/03/2024 Đến 07/04/2024

NỘI DUNG: Để biết thông tin thể lệ và cách thức tham gia sự kiện, bạn vui lòng tham khảo tại đây.


LƯU Ý QUAN TRỌNG:

  • Vật phẩm sẽ được gửi thẳng về túi đồ và hòm thư. Hòm thư trong game giới hạn tối đa 100 thư, vượt quá giới hạn này có thể sẽ mất vật phẩm. 
  • Vui lòng kiểm tra kỹ hòm thư trước khi tham gia sự kiện.


Nếu bạn gặp lỗi phát sinh hoặc có thắc mắc trong quá trình tham gia sự kiện, bạn vui lòng gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ tại đây. Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và phản hồi kết quả trong thời gian sớm nhất.