SỰ KIỆN YENA HUYỀN CỬU THIÊN

Cập nhật: 23 ngày trước

THỜI GIAN

Bắt đầu từ 17/11 đến hết ngày 07/12/2023

NỘI DUNG: Để biết thông tin thể lệ và cách thức tham gia sự kiện, bạn vui lòng tham khảo tại đây.


LƯU Ý QUAN TRỌNG:

  • Biểu cảm Yena ở trong Túi đồ cần được mở để có thể sử dụng sau khi nhận về
  • Khung viền có thể sử dụng như bình thường sau khi nhận trang phục về, tính năng hiển thị nhận khung viền đang được khắc phục.
  • Tất cả vật phẩm sẽ được gửi về hòm thư. Hòm thư trong game giới hạn tối đa 100 thư, vượt quá giới hạn này có thể sẽ mất vật phẩm.


Nếu bạn gặp lỗi phát sinh hoặc có thắc mắc trong quá trình tham gia sự kiện, bạn vui lòng gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ tại đây. Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và phản hồi kết quả trong thời gian sớm nhất.