SỰ KIỆN XƯỞNG CƯỜNG HÓA

Cập nhật: 4 ngày trước

THỜI GIAN

Bắt đầu từ 15/11 đến hết ngày 27/11/2022

NỘI DUNG: Để biết thông tin thể lệ và cách thức tham gia sự kiện, bạn vui lòng tham khảo tại đây.

LƯU Ý QUAN TRỌNG:

  • Sau khi mua, trang phục sẽ được gửi về hòm thư. Nếu hòm thư đầy, vật phẩm trong sự kiện sẽ không thể gửi về được. Vật phẩm được gửi về tối đa sau 24h

 

Nếu bạn gặp lỗi phát sinh hoặc có thắc mắc trong quá trình tham gia sự kiện, bạn vui lòng gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ tại đây. Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và phản hồi kết quả trong thời gian sớm nhất.