SỰ KIỆN VIOLET THỨ NGUYÊN VỆ THẦN

Cập nhật: 5 ngày trước

THỜI GIAN

Bắt đầu từ 17/03 đến hết ngày 02/04/2023

NỘI DUNG: Để biết thông tin thể lệ và cách thức tham gia sự kiện, bạn vui lòng tham khảo tại đây.


LƯU Ý QUAN TRỌNG:

  • Mỗi khi quay ra 1 vật phẩm, vật phẩm đó sẽ không thể quay ra được nữa. Tích lũy đủ 5 Thỏ Vệ Thần bạn chắc chắn nhận được hết 5 giải thưởng trên.
  • Bạn có thể dùng Lượt Bắn Free để quay miễn phí; Lượt Quay Free chỉ có thể quay từng lượt một.
  • Vật phẩm mở từ trò chơi có thể bị trùng lặp, hãy kiểm tra kỹ trước khi nhận vật phẩm.
  • Hòm thư trong game giới hạn tối đa 100 thư, vượt quá giới hạn này có thể sẽ mất vật phẩm. Vui lòng kiểm tra kỹ hòm thư trước khi nhận đồ từ "Túi đồ".


Nếu bạn gặp lỗi phát sinh hoặc có thắc mắc trong quá trình tham gia sự kiện, bạn vui lòng gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ tại đây. Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và phản hồi kết quả trong thời gian sớm nhất.