SỰ KIỆN VẼ BÙA ROBOT

Cập nhật: 43 ngày trước

THỜI GIAN

Từ ngày 14/09 đến 03/10/2020

NỘI DUNG: Để biết thông tin thể lệ và cách thức tham gia sự kiện, bạn vui lòng tham khảo tại đây.

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP:

1. Tôi đã dùng rất nhiều quân huy để tham gia sự kiện nhưng không nhận được trang phục Elsu/ Lữ Bố?

Đối với sự kiện này chúng tôi không có giới hạn để nhận được trang phục, tỷ lệ ra mở ra trang phục là riêng biệt cho mỗi lần mở và không tính cộng dồn. Tùy vào may mắn của từng kiện tướng mà số quân huy cần tiêu sẽ khác nhau.

Ngoài ra bạn có thể dễ dàng thu thập rất nhiều Huy hiệu tựu trường ở sự kiện này để đổi những trang phục khác trong mục Sự kiện.
 

2. Tôi nhận trùng trang phục đã sở hữu?

Khi tham gia sự kiện vẽ bùa, bạn có thể nhận trùng trang phục đã sở hữu, khi nhận trùng trang phục đó sẽ tự động được chuyển sang ruby.

 

Nếu bạn tham gia sự kiện nhưng không đúng như mô tả, bạn vui lòng gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ tại đây.

Chúng tôi sẽ kiểm tra thông tin và phản hồi trong thời gian sớm nhất.