SỰ KIỆN VẼ BÙA MỸ NHÂN

Cập nhật: 86 ngày trước

THỜI GIAN

Từ ngày 05/04 đến 05/07/2020

NỘI DUNG: Để biết thông tin thể lệ và cách thức tham gia sự kiện, bạn vui lòng tham khảo tại đây.

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP:

1. Tôi có thể nhận trang phục Airi Bạch Kiemono/ Liliana Tiểu Thơ Anh Đào trong tính năng vẽ bùa thường không?

Bạn vẫn có thể nhận được trang phục này, bạn cần sở hữu 55/50 Huy hiệu mỹ nhân để đổi skin.

2. Tôi đã vẽ bùa bậc cao cấp 8 lần nhưng không nhận được thêm 10 Huy hiệu mỹ nhân?

Khi bạn vẽ bùa bậc cao cấp 8 lần (Lưu ý: 8 lần vẽ bùa tương đương dùng 80 giấy cuộn S), chúng tôi đảm bảo bạn sẽ nhận ít nhất 10 Huy hiệu - KHÔNG phải bạn sẽ được NHẬN THÊM 10 Huy hiệu khi vẽ bùa 8 lần.

 

Nếu bạn tham gia sự kiện nhưng không đúng như mô tả, bạn vui lòng gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ tại đây.

Chúng tôi sẽ kiểm tra thông tin và phản hồi trong thời gian sớm nhất.