SỰ KIỆN VẼ BÙA MIỄN PHÍ THÁNG 5

Cập nhật: 18 ngày trước

THỜI GIAN

Thời gian làm nhiệm vụ chỉ kéo dài từ 23/5 đến hết 1/6

Giấy vẽ bùa có thể sử dụng từ 23/5 đến hết 4/6

NỘI DUNG: Để biết thông tin thể lệ và cách thức tham gia sự kiện, bạn vui lòng tham khảo tại đây.

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP:

1. Cách để nhận giấy vẽ bùa miễn phí?

  • Đăng nhập = 5 giấy vẽ bùa
  • Chơi 01 ván (thường hoặc đấu hạng) = 5 giấy vẽ bùa
  • Nhặt hộp trong trận đấu = 5 giấy vẽ bùa

2. Tôi có thể sử dụng giấy vẽ bùa này cho những sự kiện vẽ bùa sau không?

Giấy vẽ bùa này có thể sử dụng từ 23/5 đến hết 4/6

 

Nếu bạn tham gia sự kiện nhưng không đúng như mô tả, bạn vui lòng gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ tại đây.

Chúng tôi sẽ kiểm tra thông tin và phản hồi trong thời gian sớm nhất.