SỰ KIỆN TULEN CHÍ TÔN KIẾM TIÊN

Cập nhật: 4 ngày trước

THỜI GIAN: Từ ngày 10/09 đến 26/09/2021

NỘI DUNG: Các bạn vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại đây.

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP:

1. Tôi không nhận được trang phục Tulen Chí tôn kiếm tiên?

Quà tặng sự kiện này sẽ được gửi về hòm thư. Hòm thư trong game giới hạn tối đa 100 thư, vượt quá giới hạn này có thể sẽ mất vật phẩm.

Nếu bạn không nhận được trang phục Tulen do hòm thư đầy, bạn vui lòng gửi phiếu yêu cầu để được xem xét cấp lại vật phẩm.

Ngoài ra các vật phẩm khác sẽ không được hỗ trợ gửi lại.

2. Tôi cần tốn bao nhiêu quân huy để có thể nhận trang phục Tulen?

Sự kiện này không có mốc quân huy tiêu nhất định để có thể sở hữu trang phục, tất cả sẽ tùy thuộc vào may mắn của từng kiện tướng. 
 

Nếu bạn gặp lỗi phát sinh hoặc có thắc mắc trong quá trình tham gia sự kiện, bạn vui lòng gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ tại đây.

Chúng tôi sẽ kiểm tra thông tin và phản hồi trong thời gian sớm nhất.