Sự kiện Rouie Thủy mộc Thanh Long

Cập nhật: 57 ngày trước

THỜI GIAN: Từ 11/02 - 29/02/2024

NỘI DUNG: Để biết thông tin thể lệ và cách thức tham gia sự kiện, bạn vui lòng tham khảo ở thể lệ trong game.

 

LƯU Ý QUAN TRỌNG:

  • Tất cả phần thưởng sẽ được tự động gửi vào Túi Đồ trong 24 giờ sau.
  • Trang phục Rouie Thủy Mộc Thanh Long sẽ được gửi vào Túi Đồ.

 

Nếu bạn gặp lỗi phát sinh hoặc có thắc mắc trong quá trình tham gia sự kiện, bạn vui lòng gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ tại đây. Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và phản hồi kết quả trong thời gian sớm nhất.