Sự kiện Nạp kim cương nhận quà

Cập nhật: 4 ngày trước

Thời gian: 12/07 - 25/07/2024.

- Người chơi nạp kim cương đạt mốc yêu cầu sẽ nhận được ngay bom keo Bức Tường Chiến Thắng.
- Chỉ áp dụng khi nạp kim cương. Không áp dụng cho các trường hợp nạp Thẻ tuần/tháng, Thẻ lên cấp, gói thính đặc biệt,...

Nếu bạn đã nạp kim cương nhưng không được tính tích lũy hoặc không nhận được quà, hãy gửi phiếu yêu cầu cho chúng tôi để được hỗ trợ tại đây.