NAKROTH THỨ NGUYÊN VỆ THẦN TÁI XUẤT

Cập nhật: 2 ngày trước

THỜI GIAN: Từ 26/05 - 18/06/2023

NỘI DUNG: Để biết thông tin thể lệ và cách thức tham gia sự kiện, bạn vui lòng tham khảo tại đây.

 

LƯU Ý QUAN TRỌNG:

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, thời điểm BÙNG NỔ sẽ xuất hiện ngẫu nhiên. Trong suốt khoảng thời gian BÙNG NỔ, lượt đua sẽ được giảm giá 50% tối đa 20 lượt trên 1 lần BÙNG NỔ. Hãy chơi một số lượt nhất định để nhận được BÙNG NỔ nhé!
  • Tất cả vật phẩm sẽ được gửi về hòm thư. Hòm thư trong game giới hạn tối đa 100 thư, vượt quá giới hạn này có thể sẽ mất vật phẩm.

 

Nếu bạn gặp lỗi phát sinh hoặc có thắc mắc trong quá trình tham gia sự kiện, bạn vui lòng gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ tại đây. Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và phản hồi kết quả trong thời gian sớm nhất.