SỰ KIỆN HÀNH TRÌNH TUỔI THƠ

Cập nhật: 28 ngày trước

THỜI GIAN: Từ ngày 01/06 đến 14/06/2022

NỘI DUNG: Để biết thông tin thể lệ và cách thức tham gia sự kiện, bạn vui lòng tham khảo tại đây.

 

Thể lệ sự kiện:

  • Người chơi truy cập vào website Hành Trình Tuổi Thơ để tham gia sự kiện.
  • Người chơi hoàn thành các nhiệm vụ để nhận được năng lượng. Năng lượng này được sử dụng để mở khóa các trò chơi tuổi thơ. Hành Trình Tuổi Thơ bao gồm 5 điểm đến tương ứng với 5 trò chơi tuổi thơ.
  • Mỗi trò chơi sẽ có số lượt chơi cố định trong 1 ngày. Chơi thắng sẽ nhận thưởng, chơi thua sẽ mất lượt!
  • Khi hết lượt chơi trong ngày, bạn có thể làm nhiệm vụ phụ để nhận Trợ giúp của Wukong và 1 lượt chơi. Lượt chơi bằng trợ giúp của Ngộ Không sẽ dễ hơn so với các lượt chơi khác.

Nhận quà:

Khi hoàn thành mỗi trò chơi, bạn sẽ có thể nhận quà 1 lần mỗi ngày. Theo đó, bạn có thể quay lại chơi trò này vào ngày hôm sau để nhận lại quà.

Trò chơi cuối "Nhanh trí" sẽ có quà lần đầu là Ngộ Không Nhóc Tỳ Bá Đạo. Sau đó sẽ là phần quà thay thế ở các ngày sau.
 

 

Nếu bạn gặp lỗi phát sinh hoặc có thắc mắc trong quá trình tham gia sự kiện, bạn vui lòng gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ tại đây.

Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và phản hồi kết quả trong thời gian sớm nhất.