SỰ KIỆN NĂNG LƯỢNG CHIẾN THẮNG

Cập nhật: 24 ngày trước

THỜI GIAN: Từ ngày 26/04 đến 25/05/2022

NỘI DUNG: Để biết thông tin thể lệ và cách thức tham gia sự kiện, bạn vui lòng tham khảo tại đây.

Khi tham gia vào sự kiện người chơi sẽ nhận được 2 cột năng lượng: Tình bạn và Chiến đấu.

Người chơi cần thực hiện các nhiệm vụ tích điểm để nạp đầy hai cột năng lượng này.

Để nạp đầy cột năng lượng tình bạn, bạn cần tổng 500 điểm

Để nạp đầy cột năng lượng chiến đấu, bạn cần tổng 600 điểm

Sau khi nạp đầy 2 cột năng lượng với tổng 1100 điểm, người chơi sẽ chọn được 01 trang phục bậc S hoặc S+ hữu hạn tùy ý. Trang phục sẽ được gửi tặng dựa trên lịch sử người chơi được ghi nhận trên hệ thống.

Nạp đầy cả 2 cột năng lượng sẽ giúp người chơi được tham gia 01 lần quay may mắn duy nhất với cơ hội trúng thêm: Iphone 13 promax, Airpod 3 hoặc rương trang phục chọn 1.

Nếu bạn gặp lỗi phát sinh hoặc có thắc mắc trong quá trình tham gia sự kiện, bạn vui lòng gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ tại đây.

Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và phản hồi kết quả trong thời gian sớm nhất.