SỰ KIỆN MÁY CHỦ THỬ NGHIỆM

Cập nhật: 6 giờ trước

THỜI GIAN: Từ ngày 17/09-16/10/2022

NỘI DUNG: Các bạn vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại đây.

LƯU Ý QUAN TRỌNG:

  • Sự kiện chỉ áp dụng cho tài khoản Garena - Không áp dụng cho tài khoản Facebook hoặc các tài khoản khác.

  • Số lượng huy hiệu đã được điều chỉnh cho phù hợp với thời gian sự kiện thực tế

MỘT SỐ CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

1. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ Đăng nhập trong ngày 18-23/09 nhưng nhận thiếu/ không nhận dược huy hiệu

Hội đồng đã ghi nhận lỗi không thể bấm nhận huy hiệu của nhiệm vụ Đăng nhập từ ngày 18-26/09/2022.

Vì lý do kỹ thuật, Hội đồng không thể cấp lại các Huy hiệu bị lỗi trong khoảng thời gian từ 18-26/09, tuy nhiên thay vào đó chúng tôi sẽ tăng gấp đôi điểm của tất cả nhiệm vụ kể từ ngày 27/09/2022 - Mỗi ngày các kiện tướng có thể nhận đến 20 huy hiệu (thay vì chỉ 10 huy hiệu/ ngày như trước đây)

Bạn chỉ cần tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ trong 10-12 ngày tiếp theo là sẽ nhận đủ huy hiệu để đổi rương trang phục.

2. Huy hiệu của các tháng có được cộng dồn không?

Huy hiệu của mỗi tháng không thể được cộng dồn

 

Nếu bạn gặp lỗi phát sinh hoặc có thắc mắc trong quá trình tham gia sự kiện, bạn vui lòng gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ tại đây.

Chúng tôi sẽ kiểm tra thông tin và phản hồi trong thời gian sớm nhất.