SỰ KIỆN KRIXI TERIBLE TORNADO

Cập nhật: 25 ngày trước

THỜI GIAN: Từ ngày 02/06 đến 30/06/2022

NỘI DUNG: Các bạn vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại đây.

LƯU Ý QUAN TRỌNG:

  • Thẻ thử và huy hiệu được gửi vào túi đồ. Người chơi vào túi đồ để gửi về hòm thư.

  • Quà trong Túi đồ tại trang sự kiện sẽ mất giá trị sau khi sự kiện kết thúc, hãy nhận vào hòm thư hoặc quy đổi trước khi sự kiện kết thúc.

  • Quân Huy hiển thị trong sự kiện sẽ không tính số lượng QH giới hạn

  • Hòm thư trong game giới hạn tối đa 100 thư, vượt quá giới hạn này có thể sẽ mất vật phẩm. Vui lòng kiểm tra kỹ hòm thư trước khi nhận đồ từ "Túi đồ"

  • Vật phẩm mở từ trò chơi có thể bị trùng lặp, hãy kiểm tra kỹ trước khi nhận vật phẩm

 

Nếu bạn gặp lỗi phát sinh hoặc có thắc mắc trong quá trình tham gia sự kiện, bạn vui lòng gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ tại đây.

Chúng tôi sẽ kiểm tra thông tin và phản hồi trong thời gian sớm nhất.