Sự kiện Đạo Tặc Tử Quang

Cập nhật: 22 ngày trước

THỜI GIAN: Từ 16/11 - 30/11/2023

NỘI DUNG: Để biết thông tin thể lệ và cách thức tham gia sự kiện, bạn vui lòng tham khảo giao diện trong game. 


LƯU Ý QUAN TRỌNG:

  • Vật phẩm của sự kiện sẽ được gửi về Túi Đồ trong game.

 

Nếu sự kiện bạn tham gia không đúng như mô tả ở trên, bạn vui lòng gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ tại đây. Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và phản hồi trong thời gian sớm nhất.