SỰ KIỆN BĂNG LUÂN HOÀN, PHI THIÊN

Cập nhật: 32 ngày trước

THỜI GIAN: Sự kiện sẽ kéo dài từ ngày 07/05 đến 31/05/2021

NỘI DUNG: Để biết thông tin thể lệ và cách thức tham gia sự kiện, bạn vui lòng tham khảo tại đây.

LƯU Ý QUAN TRỌNG: 

  • Vật phẩm khi tham gia sự kiện sẽ được gửi về hòm thư trong vòng 24 giờ. 
  • Hòm thư chỉ chứa được tối đa 100 thông báo, bởi vậy hãy xoá bớt các thông báo không cần thiết trước khi tham gia sự kiện. Những trường hợp nhận thiếu vật phẩm do hòm thư đầy sẽ không được hỗ trợ gửi lại vật phẩm.

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP:

1. Tôi đã quay ra vật phẩm nhưng chưa nhận được?

Mỗi vật phẩm bạn mở được sẽ chuyển đến Túi đồ tạm thời trên trang sự kiện, bấm nút "Túi đồ" để kiểm tra.

Bạn có thể lựa chọn "Nhận vật phẩm" để nhận các vật phẩm mong muốn về hòm đồ, hoặc sử dụng 3 Vật phẩm không mong muốn để đổi 1 lượt chơi khác.

Ngoài ra bạn cần đảm bảo hòm thư luôn trống dưới 100 thư để tránh không nhận đủ vật phẩm do đầy hòm thư.

2. Cách thức tham gia sự kiện? 

Các kiện tướng có thể lựa chọn lượt chém theo 2 cách:

  • 1 lượt với giá 16 quân huy
  • 20 lượt chỉ với giá 299 quân huy

Với mỗi lượt chém bạn có cơ hội nhận Phù Hiệu và các vật phẩm khác bao gồm: Tướng vĩnh viễn, Trang phục vĩnh viễn, Vé kho báu, Đá tiến hóa Nakroth, Thẻ thử tướng, Thẻ thử trang phục,....

 

Nếu bạn tham gia sự kiện nhưng gặp phải vấn đề không đúng như mô tả sự kiện ở trên, bạn vui lòng gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ tại đây. Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và phản hồi kết quả trong thời gian sớm nhất.