SỰ KIỆN VERES KIMONO

Cập nhật: 24 ngày trước

THỜI GIAN: Từ ngày 24/04 đến 17/05/2022

NỘI DUNG: Các bạn vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại đây.

LƯU Ý QUAN TRỌNG:

  • Có thể sử dụng tính năng "Chơi lại" sau khi đã tìm được toàn bộ 4 Vật phẩm đặc biệt từ sự kiện. Mỗi người có thể chơi lại tối đa 2 lần.

  • Các vật phẩm nhận được sẽ được gửi về hòm thư trong vòng 24h. Vui lòng đảm bảo hòm thư không bị đầy trước khi tham gia sự kiện.

Nếu bạn gặp lỗi phát sinh hoặc có thắc mắc trong quá trình tham gia sự kiện, bạn vui lòng gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ tại đây.

Chúng tôi sẽ kiểm tra thông tin và phản hồi trong thời gian sớm nhất.