SỰ KIỆN AIRI BÍCH HẢI THÁNH NỮ TÁI XUẤT

Cập nhật: 20 ngày trước

THỜI GIAN: Từ 16/12 - 31/01/2023

NỘI DUNG: Để biết thông tin thể lệ và cách thức tham gia sự kiện, bạn vui lòng tham khảo tại đây.

LƯU Ý QUAN TRỌNG:

  • Quà trong Túi đồ tại trang sự kiện sẽ mất giá trị sau khi sự kiện kết thúc, hãy nhận vào hòm thư hoặc quy đổi thành lượt chơi miễn phí trước khi sự kiện kết thúc.

  • Bạn có thể dùng Lượt Quay Free nhận được sau mỗi 24h để quay miễn phí; Lượt Quay Free chỉ có thể quay từng lượt một.

  • Hòm thư trong game giới hạn tối đa 100 thư, vượt quá giới hạn này có thể sẽ mất vật phẩm. Garena chỉ hỗ trợ cấp lại duy nhất trang phục Airi Bích hải thánh nữ nếu bạn bị đầy hòm thư - Các vật phẩm khác không hỗ trợ cấp lại.

 

Nếu bạn gặp lỗi phát sinh hoặc có thắc mắc trong quá trình tham gia sự kiện, bạn vui lòng gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ tại đây. Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và phản hồi kết quả trong thời gian sớm nhất.