SỰ KIỆN 12 CON GIÁP

Cập nhật: 9 ngày trước

THỜI GIAN

Bắt đầu từ 14/09 đến hết ngày 30/09/2023

NỘI DUNG: Để biết thông tin thể lệ và cách thức tham gia sự kiện, bạn vui lòng tham khảo tại đây.


LƯU Ý QUAN TRỌNG:

  • Phần thưởng sẽ được gửi về Thư.
  • Hòm Thư giới hạn 100 thư, vui lòng xóa bớt và nhận thư để tránh thất thoát vật phẩm.


Nếu bạn gặp lỗi phát sinh hoặc có thắc mắc trong quá trình tham gia sự kiện, bạn vui lòng gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ tại đây. Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và phản hồi kết quả trong thời gian sớm nhất.